O firme

TEPRON spol. s r.o. Liptovský Mikuláš vznikla v roku 1993.
Výrobná činnosť je zameraná na zákazkovú výrobu kovových dielcov trieskovým obrábaním podľa požiadaviek a dokumentácie zákazníka.

Firma je držiteľom certifikátu kvality STN EN ISO 9001:2009.


Výrobná činnosť je zameraná na:

  • trieskové obrábanie kovov,
  • výrobu dielcov a podskupín pre strojné zariadenia,
  • výrobu zvarencov a ich následné opracovanie,
  • výrobu kontrolných objemových meradiel na lieh pre pálenice.

Spoločnosť má vytvorený organizačný systém s konkrétnou náplňou činností zameraný na požiadavky zákazníkov a uspokojenie trhu v oblasti strojárenskej výroby. Trvalým cieľom je zlepšovať kvalitu výrobkov a služieb.
Každý dopyt od zákazníka je dôsledne zhodnotený zákazkovým a technologickým oddelením. Rozsah spracovania zákazky spočíva v dôslednej technologickej príprave výroby a to: stanovením normovanej spotreby práce, materiálu, náradia a následne spracovaním a vydaním sprievodnej výrobnej dokumentácie.

TEPRON spol. s r.o. Liptovský Mikuláš
Palugyayho 777, 03101 Liptovský Mikuláš
fax: +421 044 5541045   E-mail: 
tep
tep
ab
ron
cd
@
ef
tep
gh
ron
ij
.
kl
sk