Kontakt

TEPRON spol. s r.o.
Palugyayho 777 IČO:  31595359
03101 Liptovský Mikuláš IČ DPH:  SK2020428894
Slovenská republika
Vedúci výrobno-obchodného oddelenia
Ing. Vladimír Bartánus
+421 911 548 384
v.bartanus@tepron.sk
Objednávky
+421 948 016 509
odbyt@tepron.sk
Spolupráca
info@tepron.sk
Sekretariát
+421 44 554 1045
tepron@tepron.sk
Konatelia
Adrián Hričák
+421 903 802 958
a.hricak@tepron.sk
Ing. Peter Ballo
+421 903 410 817
p.ballo@tepron.sk
Práca
hr@tepron.sk
TEPRON spol. s r.o.
Palugyayho 777
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovenská republika
IČO: 31595359
IČ DPH: SK2020428894
Sekretariát
+421 445 541045
tepron@tepron.sk
Konatelia
Adrián Hričák
+421 903 802 958
a.hricak@tepron.sk
Ing. Peter Ballo
+421 903 410 817
p.ballo@tepron.sk
Vedúci výrobno-obchodného úseku
Ing. Vladimír Bartánus
+421 911 548 384
v.bartanus@tepron.sk
Objednávky
+421 948 016 509
odbyt@tepron.sk
Práca
hr@tepron.sk
Spolupráca
info@tepron.sk