Výroba

Výrobná činnosť je zameraná na:

 • trieskové obrábanie kovov

 • výrobu dielcov a podskupín pre strojné zariadenia

 • výrobu zvarencov a ich následné opracovanie

 • Spoločnosť TEPRON má vytvorený organizačný systém s konkrétnou náplňou činností zameraný na požiadavky zákazníkov a uspokojenie trhu v oblasti strojárenskej výroby.

  Trvalým cieľom je zlepšovať kvalitu výrobkov a služieb.

  Každý dopyt od zákazníka je dôsledne zhodnotený zákazkovým a technologickým oddelením.

  Rozsah spracovania zákazky spočíva v dôslednej technologickej príprave výroby a to:
  • stanovením normovanej spotreby práce,
  • materiálu,
  • náradia,
  • a následne spracovaním a vydaním sprievodnej výrobnej dokumentácie
  stroj
  Výrobná činnosť je zameraná na:

 • trieskové obrábanie kovov

 • výrobu dielcov a podskupín pre strojné zariadenia

 • výrobu zvarencov a ich následné opracovanie

 • Spoločnosť TEPRON má vytvorený organizačný systém s konkrétnou náplňou činností zameraný na požiadavky zákazníkov a uspokojenie trhu v oblasti strojárenskej výroby.

  Trvalým cieľom je zlepšovať kvalitu výrobkov a služieb.

  Každý dopyt od zákazníka je dôsledne zhodnotený zákazkovým a technologickým oddelením.

  • stanovením normovanej spotreby práce
  • materiálu
  • náradia
  • a následne spracovaním a vydaním sprievodnej výrobnej dokumentácie
  stroj